Wi-fi beveiliging

Waarom het belangrijk is om je Wi-Fi netwerk goed te beveiligen!

Voor elk bedrijf is een kwalitatief goed zakelijk Wi-Fi netwerk essentieel. Daarvoor is het van belang dat er genoeg access points in het bedrijfspand aanwezig zijn. Dit moet je eigenlijk zien als  apparaten die Wi-Fi op hoge snelheid kunnen doorvoeren, zodat je overal in het gebouw een snelle verbinding hebt. Daarom is een goed ontwerp voor het Wi-Fi netwerk van groot belang. Je wil immers niet te veel en niet te weinig access points aanschaffen. Een expert kan hierbij vertellen welke kwaliteit access points nodig zijn en wat obstakels zijn die het Wi-Fi signaal kunnen blokkeren. 

Beveiliging is essentieel

Omdat ook het bedrijfsleven zich steeds meer online afspeelt, is de vraag naar zakelijke Wi-Fi netwerken steeds groter aan het worden. Lang niet alle bedrijven schakelen daar een gespecialiseerd bedrijf zoals JS Networks & Security voor in, met als gevolg dat op veel plekken in het bedrijfspand een matige Wi-Fi-verbinding is en dat de beveiliging van het zakelijke Wi-Fi netwerk te wensen overlaat. Vooral dat laatste is een situatie waar je als bedrijf niet in wil belanden, aangezien het zakelijke Wi-Fi netwerk de digitale toegang is tot je bedrijf. Het laatste wat je wil is dat hackers toegang krijgen tot belangrijke bedrijfsinformatie krijgen.Ook de persoonsgegevens van jouw klanten moeten natuurlijk altijd veilig zijn en blijven. 

Wees er op tijd bij

Maar ook het digitaal beveiligen van de gegevens van jouw werknemers is natuurlijk van groot belang. Je wil niet dat zij blootgesteld worden aan de gevaren van het web als ze gebruik maken van het zakelijke Wi-Fi netwerk van je bedrijf. De kwaliteit van je Wi-Fi netwerk verbeteren is dus van groot belang. Veel bedrijven besteden er te weinig aandacht aan. Pas als het kwaad geschied is, wordt er dan actie ondernomen. De schade is dan – in grote of kleine mate – echter al geleden. Wees er daarom op tijd bij om het zakelijke Wi-Fi netwerk van je bedrijf te beveiligen. 

Meer dan alleen digitale beveiliging

JS Networks & Security beveiligingsbedrijf Venlo specialiseert zich niet alleen in netwerkbeveiliging, maar ook in inbraakbeveiliging. Inbrekers heb je immers niet alleen digitaal. Er zijn er nog genoeg die ouderwets te werk gaan. Met camerabewaking, alarmsystemen en bewegingsdetectoren kun je er voor zorgen dat het bedrijfsgebouw zo optimaal mogelijk beveiligd is. Ook toegangscontrolesystemen spelen daarin een belangrijke rol. Op basis van persoonlijke passen, het scannen van lichaamsdelen (bijvoorbeeld oor of vinger) of middels een smartphone is het eenvoudig om de toegang tot het bedrijfspand te regelen.

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *