Digitale veiligheid

De VRKI 2023 gaat met zijn tijd mee

VRKI staat voor ‘Vernieuwde Risicoklasseindeling’. Het is een beoordelingsmethode die gebruikt wordt om de beveiligingsrisico’s van een pand of gebouw te bepalen. VRKI wordt veelal gebruikt door verzekeraars, het beveiligingsbedrijf  en installateurs om te bepalen welke maatregelen nodig zijn om de beveiliging van een pand op het gewenste niveau te brengen.

Ook dit jaar is er weer een nieuwe versie van de VRKI geïntroduceerd, namelijk de VRKI 2023. Deze nieuwe versie zal enkele belangrijke verschillen hebben ten opzichte van de VRKI 2022. Hieronder zullen we enkele van deze verschillen toelichten.

Veranderingen ten opzichte van VRKI 2022

Ten eerste zal de VRKI 2023 meer aandacht besteden aan cybersecurity. Dit is een gevolg van de toenemende digitalisering en de groeiende dreiging van cybercriminaliteit. De nieuwe VRKI zal daarom ook specifieke maatregelen bevatten die gericht zijn op het voorkomen van digitale inbraken en het beschermen van thuisnetwerken en persoonlijke gegevens.

Een ander verschil met de VRKI 2022 is dat de nieuwe versie meer rekening zal houden met de specifieke risico’s van verschillende sectoren en bedrijfstakken. Zo zal bijvoorbeeld de beveiliging van een ziekenhuis anders worden beoordeeld dan die van een kantoorpand of een winkelcentrum. Door meer maatwerk toe te passen, kan de VRKI 2023 een beter beeld geven van de beveiligingsrisico’s in specifieke situaties.

Daarnaast zal de VRKI 2023 ook meer aandacht besteden aan duurzaamheid. Dit betekent dat er niet alleen gekeken zal worden naar de effectiviteit van beveiligingsmaatregelen, maar ook naar hun impact op het milieu en de maatschappij als geheel. Zo zullen bijvoorbeeld energiezuinige oplossingen en duurzame materialen een belangrijkere rol gaan spelen.

Flexibiliteit en maatwerk

De VRKI 2023 zal meer flexibiliteit bieden dan zijn voorganger. Zo zal het mogelijk zijn om maatregelen te combineren en aan te passen aan de specifieke situatie. Hierdoor kunnen bedrijven en organisaties zelf bepalen welke maatregelen zij het meest effectief vinden en welke het beste passen bij hun specifieke situatie.

Andere kleine wijzigingen hebben te maken met eisen aan rolluiken, kluizen en kluisverankering. Ook zijn enkele tekstuele zaken en definities aangepast ten opzichte van de VRKI 2022. 

Kortom, de VRKI 2023 belooft een belangrijke stap voorwaarts te zijn op het gebied van beveiliging en risicobeoordeling. Door meer rekening te houden met cybersecurity, specifieke risico’s per sector, duurzaamheid en flexibiliteit, zal de nieuwe versie beter aansluiten op de beveligingsbehoeften van bedrijven. De VRKI 2023 zal een belangrijke rol spelen bij het bepalen van de juiste beveiligingsmaatregelen door Jaspers Networks & Security beveiliging Venlo.

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *