inbraakbeveiliging bedrijven

Wat is VRKI 2022?

De Verbeterde RisicoKlassenIndeling (VRKI) is een beveiligingsrichtlijn die jaarlijks wordt aangepast. Logischerwijs wordt in 2022 de VRKI 2022 gebruikt. De VRKI wordt gebruikt om te bepalen hoe de inbraakbeveiliging van een bepaald gebouw moet worden. Dat is natuurlijk afhankelijk van wat er in het gebouw te vinden is. Daarom moet een inschatting worden gemaakt van de aantrekkingskracht en waarde van de aanwezig zaken en goederen. Dat heeft natuurlijk alles te maken met de totale waarde van de inventaris van een gebouw. Hoe waardevoller de inventaris is, hoe aantrekkelijker het is voor dieven om in te breken.

Indeling in risicoklassen

Op basis van de attractiviteit van de zaken en goederen wordt een indeling gemaakt. En op basis van die indeling wordt bepaald op welke manieren je verplicht bent om het pand te beveiligen. Je zult begrijpen dat dit een belangrijke indeling is voor verzekeraars. Een gebouw met waardevolle inboedel die niet goed genoeg is beveiligd kan de verzekeraar immers een hoop geld kosten. De VRKI onderscheidt 4 risicoklassen, waarbij risicoklasse 1 het laagste risico heeft en risicoklasse 4 het hoogste risico heeft. Hoe hoger de risicoklasse, hoe strenger de regels zijn met betrekking tot de beveiliging.

De twee onderdelen van het VRKI

Het VRKI is opgedeeld in twee onderdelen. In het eerste onderdeel wordt gekeken naar de attractiviteit van woningen en bedrijfspanden. Het VRKI is namelijk zowel zakelijk als particulier toepasbaar. Op basis van de attractiviteit wordt het inbraakrisico bepaald (dat werkt voor particuliere woningen anders dan voor bedrijfspanden). In het tweede onderdeel van de VRKI wordt gekeken naar de beveiligingsmaatregelen die getroffen dienen te worden aan de hand van het inbraakrisico.

Wijzigingen VRKI 2022

Jaarlijks wordt de VRKI op een aantal punten aangepast. Ook in 2022 werden er weer een aantal aanpassingen gedaan ten opzichte van het jaar 2021. De belangrijkste wijzigingen zijn:

          Er zijn wat dingen veranderd in de attractiviteitenlijst. Zo kan het zijn dat er bepaalde attractieve zaken voorheen niet in de lijst waren opgenomen of dat er zaken veranderen van risicoklasse.

          Aan de VRKI is expliciet toegevoegd dat er een intakeformulier moet worden aangeboden aan de verzekeraar indien een pand in risicoklasse 4 valt.

          Een aantal regels omtrent kluizen is aangepast.

          De term GPRS is vervangen door aanbieder mobiel netwerk.

Soorten beveiliging

Je kunt een gebouw op tal van verschillende manieren beveiligen. De VRKI onderscheidt:

          Schilddetectie (SD)

          Bouwkundige maatregelen (BK)

          Organisatorische maatregelen (O)

          Elektronische maatregelen (EL)

          Compartimentering (CO)

          Reactie (RE)

          Alarmtransmissie (AT) bijvoorbeeld via een beveiligingsbedrijf

          Meeneembeperkende maatregelen (ME)

Elk van deze beveiligingsmethoden wordt in de VRKI opgedeeld in 4 niveaus (organisatorische maatregelen uitgezonderd, want die bestaan namelijk uit 2 niveaus), waarbij niveau 4 het hoogste niveau is. Verschillende factoren bepalen welke beveiligingsmethoden gebruikt moeten worden en op welk niveau dat moet. Dat kan per gebouw verschillen. Het kan zo maar zijn dat het ene bedrijfspand in risicoklasse 2 volgens de VRKI gebruik moet maken van O1 + BK3 + EL2 + AT2 + RE2 en dat het andere bedrijfspand in risicoklasse 2 gebruik moet maken van een hele andere combinatie van beveiligingsmethoden.  

 

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *